Två dagar kunskap och inspiration

650 personer deltog i årets rikskonferens om autism som förbundet arrangerade. Vi som var där från NV Skånes lokalavd tyckte det var fantastiskt att se så många engagerade på samma ställe! Här följer en kort rapportering:

Årets tema var problemskapande beteenden, och Helene Tranqvist inledde med sin viktiga föreläsning om att alltid titta ”under ytan” efter orsakerna till ett beteende. Förhållningssättet följer hon upp med en 10-punktsplan för att förebygga problemskapande beteende i praktiken.

Förbundets ordförande Eva Nordin-Olson pratade om bakomliggande medicinska orsaker, allt från epilepsi och njursten till skoskav och mens. Hon berörde även övermedicinering och etiska ställningstaganden i behandling av patienter med autism, exempelvis vad samtycke är när en person inte fullt ut kan förstå vad den tackar ja eller nej till.

Bo Hejlskov höll en lika underhållande och engagerande som lösningsfokuserad föreläsning. Hans metod kallas låg-affektivt bemötande och förankras på djupet i bland annat affektteori och  filosofiska resonemang.  Bos förmåga att göra kopplingar mellan olika discipliner ger förutsättningar för att skapa en stadigare grundsyn till det praktiska arbetet.

Från Aspergercenter i Stockholm kom Elisabet von Zeipel och talade om de elever som väljer att stanna hemma från skolan, om orsaker och hur man bemöter och hjälper dem tillbaka.

Sista talaren den första föreläsningsdagen var kommunalrådet Lars Stjernkvist från Norrköping. Han talade om hur man där har börjat använda de ekonomiska argumenten för att arbeta förebyggande med sociala frågor. Detta har resulterat i sk sociala investeringsfonder.

Den andra dagen inleddes med att Monica Andersson som är både mamma till en 22-årig dotter och verksam som specialpedagog berättade om sin dotters uppväxt och de utmaningar och lösningar familjen haft på vägen. Mycket uppskattat av må

Därefter gav VUB-teamet i Stockholm – teamet för vuxna med utvecklingsstörning och grav beteendenavvikelse – en inblick i hur de arbetar och skapar samverkan i nätverket kring en person för att komma till rätta med stora problemskapande beteenden. Läkare, specialpedagog och psykolog från teamet berättade om sina olika roller i arbetet.

Ett mycket intressant men alltför kort inslag utgjordes av Ulla Essén från Socialstyrelsen. Hon arbetar på en handbok som ska innehålla bl a råd och riktlinjer om grundläggande kunskaper hos personal till barn och unga med funktionshinder på boenden, kortis osv. Handboken ska vara klar våren 2012. Hon efterlyste fler synpunkter, och för den som vill höra av sig till henne har hon följande mailadress: ulla.essen@socialstyrelsen.se .

De yngre togs upp av Catrin Killander, logoped och beteendenanalytiker på Autismcenter för små barn i Sthlm.

Gunilla Gerlands föreläsning handlade om vuxna med Aspergers syndrom och kommunikation.  Hon tog upp betydelsen av visuellt stöd, meningsfullhet och självkänsla i ett förebyggande arbete. Angående kommunikation ifrågasatte hon att personer med AS skulle ha stora svårigheter med bokstavlig tolkning och påtalade istället ekotal som en ganska vanligt förekommande social strategi. Hon talade också om att beteenden måste ses i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, exempelvis i de fall då en vuxen inte har hunnit utveckla mentaliseringsförmåga av andra graden är det avgörande att omgivningen är medveten om det för ett gott bemötande.

Konferensens sista föreläsning kom från logoped Ulrika Aspeflo men tyvärr hann vi inte höra färdigt henne då vi hade ett tåg att passa.

Vi ser redan fram emot nästa års konferens och kan varmt rekommendera alla som är intresserade av fältet att komma. Vi hörde på vägen hem att flera bland deltagarna önskade skola som tema nästa år. Det är ju ett högaktuellt ämne då vi behöver förhålla oss till konsekvenserna av den nya skollagen.

Annonser

About Theres

Administratör. Mamma till en neurotypisk flicka och en pojke med autism och utvecklingsstörning. Aktiv i NV Skånes lokalavdelning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s