Länkar

A & A-FÖRENINGEN

Autism & Aspergerföreningen Skåne Distriktsförening.

Autism & Aspergerföreningen Halland Distriktsförening.

Autism & Aspergerförbundet Riksförbundet.

A.S.K.A. Autism & Aspergerföreningen NV Skånes föreläsningsgrupp 

ANDRA FÖRENINGAR

FUB Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Attention Riks

Attention Skåne

Svenska Ångestsyndromsällskapet

Svenska OCD-förbundet ANANKE

Riksförbundet för mental och social hälsa 

Nationell samverkan för psykisk hälsa Nätverk av brukarföreningar. Ger ut studiematerial om ökat inflytande.

UTBILDNING & FÖRELÄSNING

Utbildningscenter autism Autism & Aspergerförbundets eget utbildningsföretag som bl a erbjuder veckolånga utbildningar i Sunne.

Handikappvetenskap – autismspektrum 30hp Kursen ges som distanskurs vid Linnéuniversitetet. Även en påbyggnadskurs om 30hp finns.

Certecs utbildningar Certec i Lund erbjuder fristående distanskurser, bl a ”Att utforma tankestöd i vardagen 10hp” och ”Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser 10hp”.

Pedagogiskt perspektiv Erbjuder utbildningar och föreläsningar inom det neuropsykiatriska området. På sidan finns en samling bra och lättlästa artiklar. Mia Kårlyckes artikel ”Energi” rekommenderas.

Pavus Anordnar föreläsningar och kurser, och ger ut böcker inom områdena psykiatri och neuropsykiatri.

Cortex kunskap & kompetens Håller kurser i KatKit.

Enigma Education Utbildningar inom autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Lisenkurser Anordnar utbildningar och kurser för lärare, skolledare, specialpedagoger, elevassistenter och annan skolpersonal med fokus på elever i behov av särskilt stöd.

Sensory Integration Network Utbildningar och föreläsningar i Storbritannien om Sensory Integration Disorder.

Konferens ”Fokus på autism” 

Konferens ”Kommunikationskarnevalen” 

BY US FOR US

Organiserade Aspergare 

Autism Network International Organiserar Autreat – en årlig konferens som hålls i USA av personer med AST och anpassat för personer med AST men välkomnar även andra. Uppstartat av Jim Sinclair, Donna Williams m fl.

Autscape Motsvarigheten till Autreat fast hålls i Storbritannien.

FORUM

Aspergerforum

FACEBOOK

Facebook finns många grupper med anknytning till autism, en del är ”slutna” dvs att bara de som är medlemmar i gruppen kan läsa och göra inlägg medan andra är öppna för alla att läsa och skriva i.

Annorlunda perception Perception är aktuellt i och med att det kommer att ingå i de nya diagnoskriterierna, något som är mycket välkommet då många föräldrar upplever att perception inte utreds eller får det fokus det egentligen kräver.

Allt om personlig assistans

Autism & Aspergerföreningen Skåne

Autism & Aspergerförbundet

Autismspektrum skola Förbundets diskussionsgrupp om skola

Autismvänliga appar Diskussionsforum för alla som är intresserade av att använda appar som hjälpmedel till personer inom autismspektrat. Här kan vi tipsa varandra om bra eller roliga appar, diskutera användarvänlighet m.m.

Tillgänglighet för autism Vi anpassar med självklarhet för personer med synliga, fysiska funktionsnedsättningar men lika viktigt är det för den som har osynliga funktionsnedsättningar – eller hellre funktionsskillnader – som autism att få förutsättningar för deltagande. För att skapa legitimitet i frågan behöver vi diskutera utifrån ett tillgänglighetsbegrepp. Gå gärna in i gruppen och bidra med förslag på anpassningar som ökar möjligheten för personer med autism att delta i samhället, få korrekt vård och omsorg, utbildning osv.

Tips och idéer – barn med autism

Hundhörnan – autism och hund Distrikt Skånes aktiviteter med hund

Appar för särskolan

Barn med ADHD och autismspektra i Kristianstad med omnejd

FUB Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

PROJEKT

Unga Mentorer Region Skånes barn- och vuxenhabiliteringar driver tillsammans projektet Unga Mentorer. Tanken är att en vuxen med autismdiagnos blir mentor för en ung person med samma diagnos.

Dialogprojektet i Ängelholm ”Syftet är att ge vuxna personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (autism, autismspektrumtillstånd, Asperger syndrom, ADHD, ADD, Tourettes syndrom m fl) boende i Ängelholm och Örkelljunga ett bättre och tydligare stöd från samhället.”

Hjärnkoll ”För ett psykiskt friskare Sverige”.

FORSKNING

KIND Karolinska institutets Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsstörningar. Föreståndare Sven Bölte.

Gillberg Centrum Sahlgrenska akademien. Föreståndare Christopher Gillberg.

Research Autism Välgörenhetsorganisation i Storbritannien som utvärderar metoder och behandlingar på autismområdet.

HJÄLPMEDEL

Hinfo Hinfo är en databas med ca 20 000 hjälpmedel som finns på den svenska marknaden. Hinfo drivs gemensamt av leverantörer, hjälpmedelsverksamheten och Hjälpmedelsinstitutet.

Klara mera Stockholms läns landstings kunskapscenter för kognitivt stöd.

Hjälpmedelsinstitutet (HI) Nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet.

Komikapp Företag som säljer hjälpmedel.

Ung Kompensation ”Denna hemsida vänder sig till dig som vill veta mer om kompensatoriska hjälpmedel att använda vid exempelvis läs- och skrivsvårigheter och ADHD.”

TIDSSKRIFTER

Journal of Autism and Developmental Disorders Äldsta och tyngsta vetenskapliga tidsskriften på autismområdet.

Autism: the International Journal of Research and Practice Ges ut av The National Autistic Society (motsvarigheten till Autism & Aspergerförbundet) i Storbritannien.

Focus on Autism and Other Developmental Disorders Amerikansk vetenskaplig tidsskrift.

Autism and Asperger´s Digest Tidsskrift och blogg. Tidsskriften kan laddas ner till iPads Tidningskiosk.

NYHETER

Disability Scoop Nyhets-site om utvecklingsmässiga funktionshinder.

ÖVRIGT

Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen ”Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.”

Nationella hjälplinjen ”Hjälplinjen erbjuder stöd för människor i psykisk kris eller i andra svåra livssituationer”.


Annonser
%d bloggare gillar detta: